Vandafgifter/takster 2023:


Fast årlig driftafgift excl. moms kr. 1.250,00 incl. moms kr. 1.562,50


Pris pr. m3 excl. moms kr. 8,00 incl. moms kr. 10,00

Forbrugsafgift og drikkevandbidrag pr. m3 excl. moms kr. 6,37 incl. moms kr. 7,96

Alle udgifter er aconto pr. år forud i forhold til registreret forbrug i 2022

Der udsendes målerkort på mail/brev i slutning af året og opkrævning udsendes i løbet af januar året efter.

 

Betaling af vandopkrævning er ændret til 2 gange årligt, 

31/1 og 31/7

Der kan stadig betales kvartalsvis, januar, april, juli, oktober

Ønskes en anden betalingsordning, kan dette dog aftales.

 

Gebyrer:


Tilslutningsafgift pr. bolig er kr. 8.000,00 + 25% moms

Adm.gebyr/Flyttegebyr kr. 100,00 

Aflæsningsgebyr kr. 100,00 

Restancegebyr kr. 100,00 

Lukkegebyr kr. 300,00 

Genåbningsgebyr kr. 300,00 

Del siden