Kontrol af drikkevand

Herunder analyserapport af drikkevand. 

Det er kontrolleret af Eurofin hos Jesper Lodberg på Pedersker Hovedgade 36

Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra den seneste udvidede lovpligtige kvalitetskontrol af drikkevandet fra vandværket.

Analyserapporten er udarbejdet af Eurofins Miljø A/S.

 

NB. I forbindelse med fund af pesticidresten Chlorothalonil-amidsulfonsyre i boringer på Sjælland med efterfølgende forbud om at drikke vandet, så har Levnedsmiddelstyrelsen pålagt alle vandværker at teste boringer og vandværk for disse stoffer.

Vi har igangsat disse undersøgelser og fundet er langt under den grænse, der er sat.

 

Eurofin, rapport drikkevand sept. 2022

Eurofin rapport januar 2021

Eurofin, rapport august 2020

Eurofin, taphane på boring januar 2020

Eurofin vandprøver, koldtvandshane, afgang vandværk januar 2020

Eurofin, vandprøver bryggersbane blandingsbatteri januar 2020

Eurofin AR-19-CA-00779349-01

Eurofin, ekstra prøvetagning vedr. chlorothalonil

Del siden