NY INFORMATION

Ny information vil stå her i en periode og så vil den blive flyttet over i siden: info, historik

Generalforsamling 2022

6/5-2022: under siden generalforsamling, ligger nu referat fra generalforsamling 2022 samt regnskab for 2021

N.B.

Husk at melde flytning, ændret lejeforhold, salg af hus eller andre ændringer

til Pedersker Vandværk.

 
 

Vandforsyningsregulativ

For Bornholms private vandværker:

Kommunalbestyrelsen har i maj 2007 godkendt regulativ for de private vandværker på Bornholm. Regulativet er fælles for alle øens private vandværker.

Regulativet trådte i kraft d. 1. juni 2007.

 Link til regulativ for private vandværker.

 Persondataforordning og IT-sikkerhed pr. 25.5.2018

Bestyrelsen for Pedersker Vandværk kan hermed oplyse at de eneste personoplysninger som er nødvendige og som vandværket har kendskab til er:

- navne og adresser på andelshaverne, samt i et vist omfang mailadr. og telefonnumre.

- forbrugsdata 

Disse oplysninger bliver ikke videregivet til 3. mand.

 

 
 

Beredskabsplan for Pedersker Vandværk